بازی ۲ تا ۳ سال

کلاس بازی

(مادر و کودک)

ردهٔ سنی ۲ سال و ۴ ماه تا ۳ سال و ۲ ماه
مربی لیلا عسگری
روز شنبه‌ها
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵
تاریخ شروع ۲۳ شهریور
تعداد جلسه ۱۰ جلسه
ظرفیت ۱۰ نفر
هزینه ۴۸۰ هزار تومان

از کلاس بازی چه می‌دانیم؟

بازی فعالیتی است که گاهی به اندازهٔ کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بازی بسته به نوع آن می‌تواند به کودکان کمک کند تا هیجانات خود را تخلیه کنند، فکر و تمرکز کنند و مهارت‌های حسی-حرکتی را بیشتر تجربه کنند.
در این کلاس، تلاش بر آن است که کودکان در وهله اول در کنار هم بازی‌ کردن و لذت بردن از آن را تجربه کنند و در این میان به صورت انفرادی و گروهی مهارت‌هایی را کسب کنند. همچنین به مادران فرصت داده می‌شود تا زمانِ مفیدی را با کودکان خود بازی کنند و می‌توانند بازی‌ها را در خانه هم انجام دهند.