حواس پنج‌گانه ۳ تا ۴ سال

کلاس حواس پنج‌گانه

(مادر و کودک)

ردهٔ سنی ۳ سال و ۲ ماه تا ۴ سال
مربی پرند رشیدی
روز شنبه‌ها
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
تاریخ شروع کلاس ۱۸ اسفند
تعداد جلسه ۶ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۲۰۷ هزار تومان

از کلاس حواس پنج‌گانه چه می‌دانیم؟

حواس پنج‌گانه پل‌های ارتباط ما با دنیای بیرون و درونمان هستند؛ این حواس به ما کمک می‌کنند تا از زندگی بیشتر لذت ببریم، کشف کنیم و بفهمیم که اطرافمان چه می‌گذرد. همین‌طور با تحریک شدن این حواس کارکرد مغز بیشتر می شود…