حواس پنج‌گانه

کلاسِ حواس پنج‌گانه

مربی: پرند رشیدی

حواس پنج‌گانه پل‌های ارتباط ما با دنیای بیرون و درونمان هستند؛ این حواس به ما کمک می‌کنند تا از زندگی بیشتر لذت ببریم، کشف کنیم و بفهمیم که اطرافمان چه می‌گذرد. همین‌طور با تحریک شدن این حواس کارکرد مغز بیشتر می شود.

تقویتِ حواس پنج‌گانه، در بسیاری از مهارت‌های ما مانند مهارتِ خوب شنیدن، مهارتِ خوب دیدن و … تاثیر دارد و کمک می‌کند تا خود، احساسات‌مان و دنیای اطراف‌مان را بهتر درک کنیم.

در این کلاس ما تلاش می‌کنیم از طریق هنر، فعالیت، بازی، کتاب‌خوانی و … به نکات زیر توجه کنیم:

  • حواس‌مان را بهتر بشناسیم و آگاهی بیشتری از آن پیدا کنیم
  • تمرین کنیم که با حواس‌مان چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم
  • با استفاده از همین حواس، دنیای اطراف‌مان را کشف کنیم
  • تمرین کنیم که این حواس چه کمکی به شناختن خودمان می‌کند
  • هماهنگی و ارتباط حواس را کشف کنیم
  • چگونه از حواس‌مان مراقبت کنیم
  • درک کنیم که در نبود یکی از این حواس، چه درهایی به روی‌مان بسته خواهد شد و چه درهایی باز

تا یک هفته قبل از شروع این کلاس، انصراف دادن امکان‌پذیر است اما بعد از آن، به دلیلِ تعداد کم جلسات و عدم امکان جایگزینی، هزینهٔ کلاس عودت داده نمی‌شود.