داستان، حرکت، موسیقی

داستان، حرکت، موسیقی

مربی‌ها: بنفشه دارالشفایی، نغمه تقی‌زاده

در این کارگاه ما از روش‌های مختلفی از جمله پخش انواع مختلف موسیقی‌، اجرای موسیقی زنده توسط مدرسین، استفاده از سازهای کوبه‌ای مناسب سن کودک، استفاده از تصاویر متناسب با موضوع داستان و … استفاده می‌کنیم تا گوش کودکان را با ریتم‌های مختلف آشنا سازیم.

اهداف:

۱. رشد حواس پنج‌گانه کودک با کمک مفاهیم موسیقی و با تمرکز ویژه روی:

  • تقویت حس شنوایی با استفاده از موسیقی‌های متنوع
  • به‌کارگرفتن حس لامسه با لمس کردن و نواختن سازهای مختلف کوبه‌ای
  • به‌کارگیری تصاویر در مباحث کلاس که به رشد حس بینایی کودک کمک کند

۲. شروع آموزش کار مشارکتی با طراحی بازی‌های گروهی
۳. استفاده از آواز برای کمک به رشد کلامی کودک و تشویق والد به خواندن برای کودکش
۴. استفاده از روند داستانی در کارگاه که به انسجام تفکر و نظم بخشیدن به ذهن کودک بسیار مفید است
۵. مهم‌ترین هدف این کارگاه گشودن راه‌های مختلف در ذهن والد برای کار با کودک در محیط منزل است

با در نظر داشتن اهداف بالا، ما در این کارگاه تلاش می‌کنیم روی این مفاهیم تمرکز بیشتری داشته باشیم:

  • سرعت، کشش، تندی و کندی (tempo)
  • دینامیک F , P یا قوی و ضعیف
  • ساز شناسی

 

این کارگاه در تعداد جلسات معین ۴۵ یا ۶۰ دقیقه (بسته به گروه سنی کودکان) برگزار می‌شود. بدین صورت که هر جلسه یک داستان کلی دارد و تمامی بازی‌ها و مفاهیم آموزشی حول محور آن داستان خواهد بود. کارگاه در تمام جلسات شروع و پایانِ مشخصی دارد که این تکرار، بعد از چند جلسه، باعث احساس آشنایی کودک با فضای کلاس و روند آن خواهد بود.

کلاس داستان، حرکت، موسیقی در رده‌های سنی زیر برگزار می‌شود:

۱. گروه سنی ۱۶ تا ۲۶ ماه (یک سال و چهار ماه تا دو سال و دو ماه)، ۱۲ جلسه‌، ۴۵ دقیقه در هفته
۲. گروه سنی ۲۶ تا ۳۶ ماه (دو سال و دو ماه تا سه سال)، ۱۲ جلسه‌، ۴۵ دقیقه در هفته
۳. گروه سنی ۳ تا ۴ سال، ۱۲ جلسه‌، ۴۵ دقیقه در هفته

توجه بفرمایید که:
جلسهٔ اول این کلاس بدونِ حضور کودک و فقط برای مادران برگزار می‌شود.
این جلسه برای آشنایی مادر با روند کلاس است و حضور مادر در این جلسه الزامی‌ست.