نوبت‌دهیِ حواس پنج‌گانه ۳ تا ۴ سال

نوبت‌دهی کلاس حواس پنج‌گانه

ردهٔ سنی ۳ سال و ۲ ماه تا ۴ سال
مربی پرند رشیدی
روز شنبه‌ها
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
شروع کلاس ۱۸ اسفند
تعداد جلسه ۶ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۲۰۷ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
امیرعلی
هادی نژاد هرندی
یزدان
آهنگری
روشا
خوش نشين
كيان
دمندان
باران
واله
سيد محمد
محسني شكيب
محمد امين
صلواتي
کیان
درویش
کیان
درویش
رایبد
ریاضتی
سيد محمد
محسني شكيب
نيكا/كيان
كريمي
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
نیلا
خانعلی
روشا
خوش نشين
نیکا و کیان
کریمی
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
تسنیم
غلامی
علی آریا
اکرمی
رایبد
ریاضتی
امیرعلی
هادی نژاد هرندی
علی آریا
اکرمی
روشا
خوش نشين
كيان
دمندان
رايين
رضابخش
صدرا
روشنجوی
تسنیم
غلامی
صدرا
روشنجوی
رايين
رضابخش
بامداد
سيغاريان اصل
والا
سعیدی
آرمان
منصوري
آوین
جدیدی
نیلا
چرخچی محمدیه
نیلا
چرخچی محمدیه
نیلا
چرخچی محمدیه
نیکان توکلی
توکلی
دلارام
اخوان گوران
سید عماد
رحیمی