نوبت‌دهیِ داستان حرکت موسیقی، ۱۵ تا ۲۴ ماه

نوبت‌دهی کلاس
داستان، حرکت، موسیقی

جلسهٔ اول بدونِ حضور کودک و فقط برای مادران برگزار می‌شود.
این جلسه برای آشنایی مادر با روند کلاس است و حضور مادر الزامی‌ست.

ردهٔ سنی ۱۶ ماه تا ۲۶ ماه
مربی بنفشه دارالشفایی، نغمه تقی‌زاده
روز یکشنبه‌ها
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۱۵
تاریخ شروع ۱۸ فروردین
تعداد جلسه ۱۲ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۴۱۴ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
لیانا
صحرایی
سورن
پورجمشيدي
سورن
پورجمشيدي
هانا
سعیدی
لیانا
صحرایی
لیام
بشارتی زاده
ويانا
خدامان
آروین
مولائی
هانا
سعیدی
لیانا
صحرایی
فرهام
نویدپور
فرهام
نویدپور
لیانا
صحرایی
پندار
دهقان
ليانا
كاربخش زاده
باران
رحيمي آبكنار
لیانا
صحرایی
هانا
بصیری
ويانا
خدامان
ليانا
كاربخش زاده
امیر حافظ
انتظاری مقدم
كارن
عمادي
ليانا
كاربخش زاده
شايلين
يوسفى
شايلين
يوسفى
ليانا
كاربخش زاده
امیرطاها
خداوردی
كارن
عمادي
نيكي
فامريني
نيلوفر زهتاب
رادوين دوست محمدي
سیدعرفان
محمدی
کیمیا
ارشاد
رادين
بيات
رادوين
دوست محمدي
كارن
عمادي
رادوين
دوست محمدي
رستا
بنی زمانی
ماهان
صالحیان
روشنا
مرزنگوشی
سامین
طاهری رزم
سام
یوسف نژاد
سام
یوسف نژاد
پویان
صفاییان