نوبت‌دهیِ داستان حرکت موسیقی، ۱۵ تا ۲۴ ماه

این کلاس احتمالاً به دلیلِ تعطیلاتِ تابستانی، ۳ هفته تعطیلی خواهد داشت!!

نوبت‌دهی کلاس
داستان، حرکت، موسیقی

جلسهٔ اول بدونِ حضور کودک و فقط برای مادران برگزار می‌شود.
این جلسه برای آشنایی مادر با روند کلاس است و حضور مادر الزامی‌ست.

ردهٔ سنی ۱۶ ماه تا ۲۴ ماه
مربی بنفشه دارالشفایی، نغمه تقی‌زاده
روز یکشنبه‌ها
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۱۵
تاریخ شروع ۶ خردادماه
تعداد جلسه ۱۲ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۳۶۰ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
محمدطاها
ابراهیمی
کوشیار
یوسف پور
سورنا
شهابی
ليلي
احتشام
نكيسا
رحماني
كيان
كريمي نژاد
هما
افراز
هانا
جلالی ندوشن
ریحانه/محمدطاها
پورصباغ
مانا
سایه وند
آيناز
شيري
جانا
پیمانفر
رونيكا
سليمان پور
نامدار
زهدى
آرشیدا
غفوریان
ليلي
احتشام
آراد
قنبری
آرشیدا
غفوریان
كيان
سنايي
آراد
قنبری
اميرعلي
رحماني
امیررضا
زارعی نژاد
رونيكا
سليمان پور
آراد
قنبری
كيان
سنايي
مه ياس سادات
بشيري
امیررضا
زارعی نژاد
آراد
قنبری
كيان
سنايي
متينا
خدادادي
ملورین
شاهسون
Roosha
Safaei
مرسانا
شادکام