نوبت‌دهیِ داستان حرکت موسیقی، ۲ تا ۳ سال

نوبت‌دهی کلاس
داستان، حرکت، موسیقی

جلسهٔ اول بدونِ حضور کودک و فقط برای مادران برگزار می‌شود.
این جلسه برای آشنایی مادر با روند کلاس است و حضور مادر الزامی‌ست.

ردهٔ سنی ۲ سال و ۲ ماه تا ۳ سال
مربی بنفشه دارالشفایی، نغمه تقی‌زاده
روز یکشنبه‌ها
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵
تاریخ شروع ۲۳ دی‌ماه
تعداد جلسه ۱۲ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۴۱۴ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
رادمهر
ناظریان
مهرسام
پاشنه طلا
ويانا
فرخي
رادمهر
ناظریان
ويانا
ضيايي
آيرينا - ليانا
صالح كندزي
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
رادمهر
ناظریان
مهرسا
نگاري خامنه
رهام
نعمتی
رادمهر
ناظریان