نوبت‌دهیِ داستان حرکت موسیقی، ۲ تا ۳ سال

این کلاس احتمالاً به دلیلِ تعطیلاتِ تابستانی، ۳ هفته تعطیلی خواهد داشت!!

نوبت‌دهی کلاس
داستان، حرکت، موسیقی

جلسهٔ اول بدونِ حضور کودک و فقط برای مادران برگزار می‌شود.
این جلسه برای آشنایی مادر با روند کلاس است و حضور مادر الزامی‌ست.

ردهٔ سنی ۲ سال تا ۳ سال
مربی بنفشه دارالشفایی، نغمه تقی‌زاده
روز یکشنبه‌ها
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹
تاریخ شروع ۶ خردادماه
تعداد جلسه ۱۲ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۳۶۰ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
هوراد
باباییان
سام
حسينى
نيلا
اتحاد
زروان
ایران پناه
آوا
قاصدیان
آرتین
تجلی
دلسا
اقراری سلوط
نیلا
خانعلی
سام
حسينى
ارنوشا
خضری زردشتی
آیین/آیهان
ایرانپور
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
آنیا
کریم زاده شقاقی
آرشا
لشگری
دلسا
اقراری سلوط
رهام
ابراهيمي
آنیا
کریم زاده شقاقی
آیین/آیهان
ایرانپور
الينا
بهارلو
اسا
احمدی
دليار
اميدي
الينا
بهارلو
سامیار
بیات
ارنوشا
خضری زردشتی
شایلین
کازرونیان
كيان
اسلامى
باران
رضایی
لیانا
یوسف نیا
ارنوشا
خضری زردشتی
مايا و هانا
فيضي
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
ارنوشا
خضری زردشتی
امیرسام
شریفی
آوا
قاصدیان
دلارام
اخوان گوران
برسام
اسكندري
یزدان
آهنگری
آوا
شيرازي