نوبت‌دهیِ هنر، ۱۴ تا ۲۴ ماه دوشنبه

نوبت‌دهی کلاس هنر

ردهٔ سنی ۱۴ ماه تا ۲۴ ماه
مربی پرند رشیدی
روز دوشنبه‌ها
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
تاریخ شروع ۱ بهمن‌ماه
تعداد جلسه ۸ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۲۷۶ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
علی
اکبرشاهی
حنا
نويدي
شايگان
لطفعلى زاده
بهاران
شیرزادی
همتا
آذري نجف آبادي
گندم
روح افزا
امیر حافظ
انتظاری مقدم
Hasti
Rahmani
آوین
موسوی مقدم
پینار
فرجاددوست
کارن
عابدینی
دیبا
جعفری نیا
گندم
روح افزا
النا
مطهری
یاسمین
حسین خانی
دیبا
جعفری نیا
همتا
آذري نجف آبادي
امیرطاها
خداوردی
شاینا
مبصر
علی
نظری
ماهور
آباديه
باران
شريف شيخ الاسلامى
روشنا
مرزنگوشی
سید ایلیا
کاظمی
کیسان
آقابراری
شايگان
لطفعلى زاده
پینار
فرجاددوست
آوین
موسوی مقدم
Hasti
Rahmani
همتا
آذري نجف آبادي
حنا
نويدي
شاینا
مبصر
امیر حافظ
انتظاری مقدم
کوشا
سیدجلیلی
امیرطاها
خداوردی
Hasti
Rahmani
لیام
بشارتی زادته
ماهور
آباديه
علی
نظری
صدرا
غفاری
پندار
دهقان
رستا
مهين جعفرنيا
رستا
مهين جعفرنيا
پندار
دهقان
رايان
زاهدي فرد
نيكا
مختارى
سپاس
سیدی
حنا
نويدي
النا خوش نفس
خوش نفس
اراز
مجيدي
اراز
مجيدي
ليلي
عليميرزايي
ليلي
عليميرزايي
آبان
بدرطالعی
ماهانا
غيوري
سام
یوسف نژاد
هانا
بصیری
ليا
ميربد
كارن
عمادي
پویان
اطیابی
پندار
فهیمی
باران
شريف شيخ الاسلامى