نوبت‌دهی هنر، ۲ تا ۳ سال

نوبت‌دهی کلاس هنر

ردهٔ سنی ۲ سال و ۲ ماه تا ۳ سال
مربی پرند رشیدی
روز دوشنبه‌ها
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
تاریخ شروع ۲۱ خردادماه
تعداد جلسه ۱۲ جلسه
ظرفیت ۱۲ نفر
هزینه ۳۶۰ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
سيد محمد
محسني شكيب
راشین
بزرگی
راشین
بزرگی
ماهان
ستوده
سيد محمد
محسني شكيب
ونداد
هاشمی
آوان
اشکانی
نازفر زهرا
صفری
بنیتا
همتی
آرتین
چپردار
اليار
توحيدي
آرتین
چپردار
ساميار
بيات
مانتیا
غفاری
ونداد
هاشمی
علی آریا
اکرمی
سامیار
بیات
آرتین
تجلی
اليار
توحيدي
علی آریا
اکرمی
آیین/آیهان
ایرانپور
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
تيدا
حاجي نجف
آوان
اشکانی
آوان
اشکانی
سيد محمد
محسني شكيب
نیلا
خانعلی
آیین/آیهان
ایرانپور
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
رایبد
ریاضتی
آرتین
چپردار
رایبد
ریاضتی
اليار
توحيدي
ارشان
حاج محمدی
رهام
ابراهيمي
زهرا
ضیاسیستانی
تيدا
حاجي نجف
دليار
اميدي
هيلدا
نظاميوند چگيني
بنیتا
همتی
اليار
توحيدي
ارشان
حاج محمدی
تيدا
حاجي نجف
تيدا
حاجي نجف
رایان
آزاد
شایلین
کازرونیان
سيد محمد
محسني شكيب
دليار
اميدي
لیانا
یوسف نیا
آویسا
اسماعیلی
اسا
احمدی
كيان
اسلامى
مايا و هانا
فيضي
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
اسا
احمدی
اسا
احمدی
رایان
آزاد
كيان
اسلامى
سامیار
بیات
اسا
احمدی
اسا
احمدی
سام
حسينى
دليار
اميدي
سامیار/سورنا
مرادی
دوقلو دارم و هر دو را ثبت‌نام می‌کنم.
محمدحسین
منصورفلاح
اليار
توحيدي
یزدان
آهنگری