نوبت‌دهی هنر، ۶ تا ۱۲ ماه

نوبت‌دهی کلاس هنر

ردهٔ سنی ۶ ماه تا ۱۲ ماه
مربی پرند رشیدی
روز شنبه‌ها
ساعت ۱۶ تا ۱۷
تاریخ شروع ۱۷ فروردین
تعداد جلسه ۱۰ جلسه
ظرفیت ۱۳ نفر
هزینه ۳۴۵ هزار تومان

نام کودک
نام خانوادگی کودک
دوقلو یا سه‌قلوها
برنا
ممدوحی
برنا
ممدوحی
برنا
ممدوحی
آرام
اسلامی
ليام
مختارزاده عزیزی
ليام
مختارزاده عزیزی
آوش
راشدی
نیلارز
حمزه
رایان
رعنایی
ماكان
خاني پور
كيان
شيخ الاسلامي
کیانمهر
میرزائی
سام
رويايي
سوشیان
توکلی
مهرنوش
عبدالهی
آوا
عزیزخانی
لارا
قرهي
ليام
مختارزاده عزیزی
تارا
خدایار
نیلارز
حمزه
بهار
معصومی
جواهر
جوادی
سوشیان
توکلی
لارا
منتظری
آوش
راشدی
رایان
رعنایی
لارا
قرهي
تارا
خدایار
لارا
منتظری
سوگند
دلیری
اریا
ایرانمنش
تارا
خدایار
آبان
غفاری
آوا
عزیزخانی
نیکی
متین فر
سوشیان
توکلی
سوگند
دلیری
ماهان
صالحیان
كي لا
عرفانيان
كي لا
عرفانيان
ماهور
یادگاری
ماهور
عبداله زاده