نوبت‌دهیِ تستی

نوبت‌دهی کلاس تستی

ردهٔ سنی فلان تا فلان سال
مربی مربی
روز شنبه‌ها
ساعت ۲۳ تا ۲۴
تاریخ شروع کلاس ۱ فروردین ۱۱۱۱
تعداد جلسه ۱۰ جلسه
ظرفیت ۱ نفر
هزینه رایگان