توضیحات حساب کاربری

امکانِ ساختنِ حسابِ کاربری برای سایتِ آفتابگردان به این دلیل فراهم شد که بتوانید مشخصاتِ خود و فرزندتان را یک بار برای همیشه در حسابِ کاربری‌تان وارد کنید و نیازی نباشد که هر بار همهٔ این اطلاعات را وارد کنید.

با توجه به این که اطلاعاتِ موجود در حساب کاربریِ شما در هنگامِ نوبت‌گیری استفاده خواهد شد، لازم دانستیم چند مورد را یادآوری کنیم. از طرفی مشکلاتی در تکمیلِ مشخصاتِ حسابِ کاربری عده‌ای از افراد مشاهده کردیم که لازم دانستیم آن‌ها را اینجا گوشزد کنیم.

بنابراین از شما، دوستِ عزیز، خواهش می‌کنیم که پیش از اولین دورِ نوبت‌دهی، مواردِ زیر را تا انتها مطالعه کنید:

چند یادآوری…

  • ساختنِ حسابِ کاربری اجباری نیست. اگر حسابِ کاربری نداشته باشید، مانندِ گذشته می‌توانید اقدام به نوبت‌گیری کنید و مشکلی در کار نخواهد بود.
  • دقت کنید که ظرفیتِ کلاس‌ها محدود است و طبیعتاً کسی که حسابِ کاربری داشته باشد و مشخصاتش را در حسابِ کاربری وارد کرده باشد، سریع‌تر می‌تواند نوبت‌گیری کند.
  • اگر حسابِ کاربری ساخته‌اید و مشخصات‌تان را وارد کرده‌اید، باید هنگامِ نوبت‌گیری با حسابِ کاربری واردِ سایت شده باشید. بنابراین لطفاً چند دقیقه قبل از شروعِ زمانِ نوبت‌دهی با حسابِ کاربری‌تان وارد سایت شوید (login کنید).
  • اگر در هنگامِ نوبت‌گیری با حسابِ کاربری‌تان وارد سایت شده باشید، اطلاعاتِ لازم در فرمِ نوبت‌دهی به صورتِ خودکار کامل خواهد شد و شما فرمِ تکمیل شده را مشاهده می‌کنید و فقط دکمهٔ «نوبت‌دهی» را فشار می‌دهید.
  • اگر به هر دلیل خواستید شناسنامهٔ خود را ویرایش کنید، بعد از وارد شدن با حسابِ کاربری‌تان، می‌توانید روی آدمکی که بالا-چپِ صفحه‌ها می‌بینید، کلیک کنید و واردِ شناسنامه شوید.

چند مشکل…

  • کاربرانی هستند که همهٔ مشخصاتِ حسابِ کاربریِ خود را پُر نکرده‌اند. باید تذکر داد که همهٔ مواردِ موجود در شناسنامه در هنگامِ نوبت‌گیری به کار خواهد آمد و هر موردی را که پُر نکرده باشید، باید در هنگامِ نوبت‌گیری وارد کنید.
  • کاربرانی هستند که به اشتباه در قسمتِ «نام» و «نام خانوادگی» و «کد ملی»، اطلاعاتِ فرزندشان را وارد کرده‌اند. باید توضیح داد که اطلاعاتِ کودک فقط و فقط باید در کادرهای رنگیِ پایین‌تر وارد شود و اطلاعاتی که بالاتر خواسته شده، اطلاعاتِ خودِ شماست و نه کودک‌تان. اگر ابهامی وجود دارد این تصویر را ببینید.
  • معدود کاربرانی هستند که نام و نام خانوادگی را با حروفِ انگلیسی کامل کرده‌اند در حالی که در صفحه‌های مختلف تاکید شده که اطلاعات را با حروفِ فارسی وارد کنید. البته در موردِ قسمت‌هایی مثلِ شماره تلفن یا کد ملی که باید داده‌های عددی وارد شود، فارسی یا انگلیسی بودنِ ارقام اهمیتی ندارد.

در پایان…

پیش از این شرایطِ نوبت‌دهی به گونه‌ای بود که شما می‌بایست در زمانِ بسیار کوتاهی اطلاعات را وارد می‌کردید. در حالِ حاضر شما می‌توانید از سرِ صبر اطلاعات‌تان را یک بار برای همیشه در حسابِ کاربری‌تان وارد کنید. بنابراین اشتباهاتِ سهوی، تایپی، بدفهمی یا هر گونهٔ دیگری از اشتباهات در تکمیلِ فرم‌ها، قابلِ پذیرش نخواهد بود و مواردِ مشکل‌دار مشخصاً حذف خواهند شد.