برای نوبت‌گیری و ثبت‌نام:


۱

بخش «راهنمای نوبت‌گیری» را مطالعه کنید.


۲

با توجه به سن کودک‌تان نوبت بگیرید.


۳

«قوانین ثبت‌نام» را حتماً بخوانید.


۴

اگر بر اساس لیست، نوبت به شما رسیده است، منتظر تماس آموزشگاه باشید.


پیش از نوبت‌گیری و ثبت‌نام در کلاس‌های مادر و کودک آفتابگردان، لطفاً «راهنمای نوبت‌گیری» و «قوانین ثبت‌نام» را مطالعه کنید.

کلاس‌های مادر و کودک آفتابگردان

با توجه به سن فرزندتان وارد یکی از کلاس‌های زیر شوید و نوبت بگیرید.