قوانین ثبت‌نام

قوانین ثبت‌نام


۱

دقت کنید که این ثبت‌نام اینترنتی فقط برای کلاس‌های مادر و کودک است. همچنین کلاس‌های مادر و کودک به صورت حضوری و در تهران برگزار می‌شود.


۲

ثبت‌نام هر کودک بر اساس نوبت خواهد بود و امکان ثبت‌نام بدون نوبتِ هیچ کودکی وجود ندارد.


۳

هر کس می‌تواند بر اساس سنی که کودکش در همان لحظه دارد، نوبت بگیرد و نمی‌توان برای دوره‌ی سنی بعدی، هنوز زمانی که سن کودکتان به آن نرسیده است نوبت بگیرد.


۴

اگر برای کودک خود در یک گروه سنی نوبت گرفتید ولی در زمان شروع کلاس، سن کودک شما از محدوده‌ی سنیِ کلاس گذشته بود، باید دوباره برای گروه سنی بعدی مانند قبل اقدام کنید. دقت کنید که نام کودک شما خود به خود به دوره‌ی بعدی منتقل نخواهد شد.


۵

قبل از واریز شهریه، به روز و ساعتِ کلاس دقت فرمایید چون امکان هیچ‌گونه تغییر ساعت و جا‌به‌جایی وجود ندارد.


۶

پس از پرداخت شهریه، تا یک هفته مانده به شروعِ کلاس می‌توانید از کلاس انصراف دهید و شهریه به شما عودت داده خواهد شد. اگر پس از یک جلسه قصد انصراف داشته باشید، ۲۰٪ شهریه کسر شده و باقیمانده‌ی آن عودت داده خواهد شد. اما اگر بیش از یک جلسه از کلاس استفاده کرده باشید و پس از آن قصد انصراف داشته باشید، به هیچ عنوان شهریه­‌ای عودت داده نخواهد شد. همچنین دقت کنید که اگر به هر دلیلی پس از ثبت‌نام نهایی (پرداخت شهریه) از حضور در کلاس منصرف شوید باید دوباره اقدام به نوبت‌گیری نمایید و نوبت قبلی شما از بین خواهد رفت.


۷

شرط برگزاری کلاس‌ها این است که ظرفیت کلاس تکمیل شود و به حد نصاب برسد.