نوبت‌دهی هنر و مهارت ۳ تا ۴ سال

  • فرم را با حروف فارسی و با اعداد انگلیسی کامل کنید.
  • هنگامی که این فرم را کامل می‌کنید، فرزند شما باید در بازه‌ی سنی این کلاس باشد.
  • با پر کردن این فرم و فشردن دکمه‌ی «ذخیره»، نام شما در لیست نوبت‌گیری ذخیره می‌شود ولی به منزله‌ی ثبت‌نام نیست. ثبت‌نام در این کلاس به ترتیب نام‌های لیست نوبت‌گیری انجام خواهد شد. با شروع هر دوره از کلاس، چنانچه نوبت به شما رسیده باشد، از طرف آموزشگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • حتماً پیش از پر کردن این فرم، «راهنمای نوبت‌گیری» را مطالعه کنید.